از یک جاهایی ادم انگار پر می شود خسته می شود لبریز می شود و درست در همین نقطه تلنگری سریزش میکند و انقدر خالی میشود که انگارمعلق است بین زمین واسمان دلش می خواهد دور شود از همه فکرهاو مشکلات از همه ادمهای خوب دیروز و بد امروز   اما به هر سختی ای هم که شده بلند می شود سینه اش را سپر میکند برای همه ی غمهایش کمرش را صاف میکند برای تحملشان و محکم می شود سخت می شود ثابت میکند به همه دنیا که مرد میخواهد شکستنش.

/ 0 نظر / 13 بازدید