یک اجر کم است

تا حالا چند بار شده که برای رسیدن به چیزی که به شدت مورد علاقه مون هست

تمام تلاشمون رو بکنیم تا بالاخره بهش برسیم و از ته دلمون احساس ذوق وشادی

کنیم؟؟؟نیشخند

حالا بیایید  فکر کنیم چند بار شده با وجود اینکه چیزی رو حالا چه کم و چه زیاد

می خواستیم ولی فقط به خاطر وجود یک سری مشکلات کوچیک و بزرگ یا شاید

نبود شرایطی که حتی با کمی تلاش فراهم میشد دست از اون ارزو یا... برداشتیم

و به قول معروف گفتنی قیدش را زدیم.افسوس

بدون شک برای هممون این اتفاق افتاده و بارها هم تکرار شده و بعدها (شاید چند

روز بعد یا چند سال بعد ویا...) با خودمون گفتیم اخ اگه اون موقع اینکار رو میکردم

اونوقت الان... اما خودمون هم میدونیم که این اماها و ای کاش ها چیزی را تغییری

اما ای کاش(اینبار شاید ای کاش تغییری ایجاد کرد کسی چه میداندچشمک)اما به قول

پائولو کوئیلو "بیاییم به خاطر کمبود یک اجر طرح زندگیمان را به کلی از شکل

طبیعی اش نیندازیم."

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید