عیدونه

گیلی لی لی لی لی لی سال نوتون مبارک صد سال به این سالها ایشالله صد سال

زنده باشین به به به.خوشمزه

ای بابا 92 ام گذشت با همه خوبیاش بدیاش شادیاش گریه هاش بدبیاریاش موفقیتاش

شکستاش افتادناش و دوباره بلندشدناش قهراش آشتیاش ترساش شجاعتاش ادمایی

که بودن و دیگه نیستن ادمایی که نبودن و حالا هستن اره عزیز جون رفت که رفت حالا

یه صبح دیگس یه روز دیگه یه روز برای شروع دوباره . 364روز تجربه تازه واسه فلان قد

سال دیگه که در انتظارمونه کاش یادمون باشه که یک ساله دیگه هم با همین سرعت

توی یک چشم به هم زدن می گذره پس به قول نمی دونم کی کاش "مواظب خوبیامون

باشیم"  و چیزای بد رو  "رهاش کنیم بره" آرزوی قشنـــــــــــنگ ترینا و بهـــــــــــترینا رو

براتون دارم.

/ 0 نظر / 15 بازدید